Titulinis Puslapio struktūra El.paštas  
 
 


You need to upgrade your Flash Player
http://www.adobe.com/products/flashplayer/ 
   
 
Efektyvūs kūrybiniai sprendimai ir kūrybiškumo ugdymas organizacijos darbe

Tikslinė grupė
Valstybės tarnautojai, savivaldybių įstaigų ir savivaldybių administracijų darbuotojai, verslo įmonių vadovai ir darbuotojai

Tikslas ir uždaviniai

Tikslai:
1.Tobulinti seminaro dalyvių kūrybinių gebėjimų įgūdžius ir mokyti juos taikyti organizacijos darbe.
Uždaviniai:
Lavinti dalyvių kūrybiškumą.
Supažindinti, kaip kūrybiškumą taikyti organizacijos darbe.
Tobulinti savo paties kūrybiškumą, gebėjimą priimti kūrybinius sprendimus individualiai ir grupėje.
Supažindinti dalyvius su kūrybos psichologijos teorijų taikymo galimybėmis praktiniame darbe.
Supažindinti dalyvius su šiuolaikiniais kūrybiškumo ugdymo metodais ir galimybėmis juos taikyti komandiniame darbe.

Temų sąrašas:
Kūrybingumo samprata. Kūrybingumo įvertinimas ir pažinimas.
Pagrindinės kūrybos psichologijos teorijos.
Kūrybinga asmenybė. Kūrybos procesas. Kūrybos rezultatas.
Kūrybingų darbuotojų atranka ir ugdymas.
Kūrybingumo ugdymas organizacijoje, komandoje.
Kūrybinga socialinė aplinka - palankios sąlygos kūrybingumui lavinti. 
Kūrybingumo atsiskleidimo kliūtys.
Kūrybingumo ugdymo galimybės: ką ir kaip galima ugdyti?
Organizacijos kūrybingumo ugdymas.
Įvairūs kūrybiškumo komponentai (asmenybės, kognityviniai, socialiniai, lavinimo) ir jų ugdymo galimybės.
Emocijų reikšmė ugdant kūrybiškumą.
Vidinės ir išorinės motyvacijos įtaka kūrybiniams sprendimams. Darbuotojų motyvacijos būti kūrybingiems skatinimas.
Individualaus ir grupinio darbo efektyvumas, sprendžiant kūrybines problemas. Rizikos įvertinimo metodai priimant kūrybinius sprendimus.
Analitinio ir kūrybinio mąstymo dermės būtinybė priimant sprendimus.
Organizacijos kūrybingumui nepalankūs veiksniai.
 

Trukmė (akademinėmis valandomis): 8 (1 diena)

Mokymo metodai
Teorinė medžiaga, informacijos perteikimas remiantis praktiniais pavyzdžiais, realių situacijų analizė; rekomendacijos, kaip įgytas žinias ir įgūdžius pritaikyti praktikoje; darbas grupėse nagrinėjant situacijas, skatinant diskusijas; praktinės užduotys, skirtos įgūdžių lavinimui, grįžtamasis ryšys. Praktiniai užsiėmimai užima apie 70 proc. mokymų trukmės.